Hvem er vi?

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) er studentorganet for alle studenter på fysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen.

Styret består av engasjerte studenter i vervene leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, ħ-ansvarlig, innkjøpsansvarlig, internasjonalt ansvarlig og styremedlem, i tillegg til representanter fra instituttrådet, programstyrene og linjeforeningene ved instituttet. Vårt hovedmål er å se til at studentene våre har det best mulig, både faglig og sosialt, og vi jobber kontinuerlig for å øke kvaliteten på deres studenthverdag.

Den viktigste oppgaven fagutvalget har er å være bindeleddet mellom studentene og ledelsen på instituttet. Det er oss du tar kontakt med om du ønsker å videreformidle ulike forespørsler, ønsker, idéer og/eller spørsmål til ledelsen.

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi er også representert i ulike styrer og råd på både institutt- og fakultetsnivå. Dette er for å sørge for at våre studenter sin stemme blir hørt i ulike saker som vil påvirke oss. På instituttnivå sitter det studentrepresentanter i instituttrådet og programstyret for fysikk. På lik linje er det også studentrepresentanter i organisasjoner på fakultetsnivå, slik som Realistutvalget og Undervisningspriskomitéen ved Det Matematiske-Naturvitenskapelige Fakultet.

Fagutvalget samarbeider tett med linjeforeningene ved instituttet, Doppler, Neptun og Lumen, som arrangerer sosiale og faglige aktiviteter for våre studenter. Flere av disse arrangementene foregår på ħ, som drives av fagutvalget og holdes åpen på fredager. Her blir det arrangert spillkvelder, temakvelder, quiz med premieutdeling og lignende. Det arrangeres også Pub Lectures; populærvitenskapelige foredrag innen temaer relatert til studieprogrammene ved instituttet. Etter Pub Lectures inviteres det til å stille spørsmål og å diskutere med foredragsholderen. Dette arrangementet er ment til å inspirere studentene og fremme nysgjerrighet for fag og forskning. Bachelorrommet, kantinen og instituttets hage benyttes også til å arrangere sosiale og faglige aktiviteter, som blant annet bedriftspresentasjoner, grillfester, semesterfester, julebord og sommerfester for både studenter og ansatte ved instituttet.