FFT hopper i havet!🥶🥶

Gi et bidrag på den digitale TV-aksjonsbøssa, som i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Bli med i kampen mot plast i havet, hvert bidrag nytter💙

Fagutvalget ønsker å bidra til dette arbeidet, og har opprettet en bøsse på spleis.no: https://www.spleis.no/s/fft

Dersom vi når delmålet vårt på 10 000,- innen lørdag 17. oktober så hopper hele fagutvalget i havet!🥶

Hovedmålet vårt er på 15 000,- innen samme frist, og dersom vi når dette målet blir deler av administrasjonen på IFT med og hopper!🤩

Det er også mulig å få enkeltpersoner til å hoppe – for 750,- hopper en fra fagutvalget i havet! Kjøp denne belønningen innen lørdag 17.10 og følg med på FFT sin Instagram (@fagutvalget) søndag 18.10 for å se bevis🤩